เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุยาพาหนะ97 ส.ค. 62
ราคากลางจ้างเหมาลงหินคลุก1231 ก.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จำนวน 3 โครงการ3625 มิ.ย. 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622621 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 25622717 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2562 3117 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5030 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 25624430 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25624530 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มกราคม 25625130 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ธ.ค. 25615430 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พ.ย. 25613430 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 25613730 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหินปูน-น้ำร้อน5214 ก.พ. 62
โครงการจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ5011 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายโมคลาพร้อมเกลี่ยแต่ง)5530 ม.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเลีบลคลองน้ำทิน ม.6)5830 ม.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (เสริมสร้างผิวถนนลาดยางฯ สายทุ่งหินปูน-น้ำร้อน หมู่ที่ 4)5929 ม.ค. 62
โครงการประปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำร้อน หมู่ที่ 24727 ก.ย. 61
โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทางถนน หมู่ที่ 44327 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB