เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3112
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒134
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2111
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1112
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560149
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2560156
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561148

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.25MB