เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

แบบจดทะเบียนพาณิชย์

วันที่ 13 พ.ค. 62 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์.pdf255.77 KB
คำร้อง.pdf180.04 KB
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่.pdf83.92 KB
แบบจดทะเบียนฯอิเล็คทรอนิกส์.pdf188.05 KB
มอบอำนาจ.pdf186.35 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.25MB