เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

แบบแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

วันที่ 13 พ.ค. 62 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

แบบแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี (ยื่นภายในเดือนกันยายน ของทุกปี)

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แบบแสดงตนขอรับเบี้ยยังชีพ.doc44.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.25MB