นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 19,965 คน

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ธ.ค. 63การป้องกันปราบปรามการทุจริต/การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา