นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 56,472 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร นางสาวนนทวรรณ จงจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา