นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 56,429 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.พ. 64รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน รอบ 12 เดือน แชร์  
29 เม.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
28 เม.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
27 เม.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน รอบ 12 เดือน แชร์  
23 เม.ย. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
17 เม.ย. 63มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
16 เม.ย. 63มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน แชร์  
20 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา