นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 40,979 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

2 กุมภาพันธ์ 2564 18 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้ทำการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITAS) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                                                      จึงขอรายงานผลการประเมิณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
บันทึกรายงานการวิเคราะห์itas63.pdf1.42 MB ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ITAS63.pdf312.52 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา