นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 56,524 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
18 พ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจำปี  แชร์  
20 ต.ค. 63การดำเนินนการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต แชร์  
25 พ.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน 2562 แชร์  
8 พ.ค. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน แชร์  
8 พ.ค. 63ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน แชร์  
17 ม.ค. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
17 ม.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา