นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 56,437 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 63ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พ.ศ.2563 แชร์  
13 พ.ค. 62รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย61 แชร์  
13 พ.ค. 62รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี61 แชร์  
23 ม.ค. 62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 แชร์  
20 เม.ย. 61ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560 แชร์  
20 เม.ย. 61ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 แชร์  
29 ก.ค. 60ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา