นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 56,550 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวนนทวรรณ จงจิตร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

  081-6049533

 • นายนิยม ฉิมมา

  รองนายก อบต.น้ำร้อน

  093-8530350

 • นางพิมใจ พรหมมา

  เลขานุการนายก อบต.น้ำร้อน

  095-6419190


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา