นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 20,044 คน

ข่าวกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

7 ธันวาคม 2563 45 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ”
1.การเปิดให้บริการศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นและข่าวสารต่างๆ ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งหากประชาชนต้องการติดต่อนอกเวลาดังกล่าว ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2.การจัดทำแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก “Smart Vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google Play สำหรับระบบ Android
3.จัดทำแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการเลือกตั้ง เมื่อประชาชนพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ Google Play สำหรับระบบ Android

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.68.05 KB   แสดงภาพ
.47.07 KB   แสดงภาพ
.23.86 KB   แสดงภาพ
.53.65 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา