นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 341 คน

เยี่ยมชม 22,671 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมารถเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

8 ธันวาคม 2563 81 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.195.81 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา