นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 20,052 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้ร้อนบริการส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

19 มกราคม 2564 52 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.545.85 KB   แสดงภาพ
.564.25 KB   แสดงภาพ
.306.11 KB   แสดงภาพ
.382.89 KB   แสดงภาพ
.476.67 KB   แสดงภาพ
.445.80 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 18 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา