นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 22,657 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำ้ร้อน

2 กุมภาพันธ์ 2564 46 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 90.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้ร้อน ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมศึกษาหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน


ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา