นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 20,018 คน

ข่าวกิจกรรม

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้

3 กุมภาพันธ์ 2564 28 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการอำนวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.190.64 KB   แสดงภาพ
.206.61 KB   แสดงภาพ
.222.97 KB   แสดงภาพ
.138.30 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา