นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 19,894 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2564

3 กุมภาพันธ์ 2564 30 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

ด้วยสถานการณ์ปัญหามูลพิษทางอากาศภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากฝุ่นละอองขนาด(PM2.5) ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.171.23 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา