นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 65 คน

เยี่ยมชม 19,956 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1

16 กุมภาพันธ์ 2564 25 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น. เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้ร้อน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนขอรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1191.08 KB   แสดงภาพ
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1242.29 KB   แสดงภาพ
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1259.22 KB   แสดงภาพ
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1220.74 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา