นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 20,053 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 21 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เมื่อวันที่ 8- 10 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ร่วมกับ ร.ร. เพชรบูรณ์วิทยา และอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ในหัวข้อ บทบาทของเยาวชนกับพลังงานและพลังงานทดแทน และให้ความรู้เรื่องข้อมูลอุทยานแห่งชาติตาดหมอกและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
24006.jpg165.79 KB   แสดงภาพ
24007.jpg211.43 KB   แสดงภาพ
24009.jpg357.15 KB   แสดงภาพ
24008.jpg364.68 KB   แสดงภาพ
24010.jpg315.17 KB   แสดงภาพ
24013.jpg163.73 KB   แสดงภาพ
24011.jpg264.98 KB   แสดงภาพ
24012.jpg291.15 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา