นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 19,887 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงผู้นำหมู่บ้าน เรื่อง การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน

19 กุมภาพันธ์ 2564 17 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เชิญประชุม กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ประธาน อสม. ผอ.รพ.สต. น้ำร้อน แพทย์ประจำตำบลน้ำร้อน  ผรส. หมู่บ้าน  เรื่อง การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา