เช้าพุธที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกอบต.น้ำร้อนเปิดหน่วยบริการประชาชนพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ​ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​  นางสาวนนท​วรรณ​ จง​จิตร​นาย​ก อ​บต.น้ำร้อนเปิดหน่วยบริการประชาชนบริเวณ​หน้าที่ทำการอบต.น้ำร้อนโดยมีนายไพศาลจันทร์โท            ประธานอปพร.อบต.น้ำร้อนนำสมาชิกอปพร.รับฟังคำแนะนำการให้บริการประชาชน​ ซึ่งนายกอบต.น้ำร้อนได้ฝากเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติ​หน้าที่​ให้เข้มแข็ง​ นอกจากเป็นจุดพักของประชาชนแล้วขอให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิ​แนะนำการป้องกันโรคโควิดด้วย