เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้จัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB