เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB