เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำร้อน ประจำปี 2562

แชร์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำร้อน

ประจำปี 2562 (กิจกรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น “วัยรุ่นโปร่งใส โตไปไม่โกง”) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ตำบลน้ำร้อน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB