เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม เรื่อง “สิทธิผู้บริโภค และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา”

แชร์

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม เรื่อง “สิทธิผู้บริโภค และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสำรวจการรับรู้สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค และการตระหนักรู้ในปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตลอดจนสำรวจประสิทธิภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลด ได้จากลิงค์ ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN8XSQ8AUBFVKZ4k1nB_a8cne4FE8ScgKcfL0KlqzwQLeX8Q/viewform

หรือ ตาม QR code ตามที่แนบมานี้ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB