เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

โครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

เมื่อศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB