เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019

แชร์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  โดยได้อบรมวิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB