เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้จัดโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวม 55 คน เพื่อให้คณะกรรมการได้พัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB