เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แชร์

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งตระหนักในการตัดสินใจลงคะแนนด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระเพื่อเลือกผู้แทนของตนเอง 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB