นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 20,027 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

6 ตุลาคม 2563 52 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพการทำงานและปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินประจำปี พ.ศ.2563 ปรากฎว่าได้คะแนน 82.34 คะแนน ตามเอกสารแนบนี้

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.57 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา