นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 20,039 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

1 ธันวาคม 2563 37 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามช่องทางดังต่อไปนีั้

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.29.75 KB   แสดงภาพ
.317.89 KB ดาวน์โหลด
.56.91 KB   แสดงภาพ
.85.86 KB   แสดงภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา