นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 19,878 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

14 ธันวาคม 2563 39 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.2.50 MB ดาวน์โหลด
.5.81 MB ดาวน์โหลด
.2.57 MB ดาวน์โหลด
.3.96 MB ดาวน์โหลด
.4.08 MB ดาวน์โหลด
.4.67 MB ดาวน์โหลด
.4.06 MB ดาวน์โหลด
.3.95 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา