นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 19,978 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ 30 ธันวาคม 2563

6 มกราคม 2564 30 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

5 บทความ เพื่อให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารแก่องค์กรและบุคลทั่วไปที่สนใจข่าวสาร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.46 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา