นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 19,928 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6)

7 มกราคม 2564 37 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.5.73 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา