นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 20,056 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ 21มกราคม 2564

25 มกราคม 2564 18 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.83 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา