นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 22,663 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พ.ศ. 2563

27 พฤศจิกายน 2563 13 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พ.ศ.2563 ภายในเขตพื้นที่ตำบล น้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลน้ำร้อนทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.281.00 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา