นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 365 คน

เยี่ยมชม 22,675 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account

2 กุมภาพันธ์ 2564 31 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่างสารประชาสัมพันธ์และเหตุด่วนสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" อีกช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัยการแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.145.35 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา