นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 20,013 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริส่วนตำบลนำ้ร้อน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 กุมภาพันธ์ 2564 20 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.49 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา