นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 19,988 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องสัดส่วนการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

19 กุมภาพันธ์ 2564 14 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการจัดประชุมประชาคมท.pdf1.10 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา