เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณ 2563214 ก.พ. 63
ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม เรื่อง “สิทธิผู้บริโภค และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา” 77 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน6727 ม.ค. 63
ประมวลภาพโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 8811 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2562587 พ.ย. 62
แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... 8431 ต.ค. 62
บริการแจกและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า 25626630 ก.ย. 62
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้นเหตุของไข้เลือดออก 25625930 ก.ย. 62
โครงการโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณื 25626030 ก.ย. 62
กำจัดผักตบชวาคล่องน้ำร้อน 6214924 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS6815 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลน้ำร้อน ประจำปี 25622895 เม.ย. 62
ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อน ประจำปี พ.ศ.25601674 ธ.ค. 61
เทศบาลนครพัทลุงศึกษาดงานโรงเรียนบานไม่รู้โรย15912 พ.ย. 61
ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.256115617 ต.ค. 61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครู D.A.R.E ประเทศไทย)1869 ต.ค. 61
คู่มือ ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า1095 ต.ค. 61
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า732 ต.ค. 61
ที่ดิน ส.ป.ก.ห้ามซื้อขาย รู้ยัง!712 ต.ค. 61
ประชุมรับฟังการชี้แจงโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกรอกประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)7126 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB