เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณ 2563314 ก.พ. 63
ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม เรื่อง “สิทธิผู้บริโภค และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา” 97 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน7427 ม.ค. 63
ประมวลภาพโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 9211 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2562607 พ.ย. 62
แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... 8631 ต.ค. 62
บริการแจกและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า 25626730 ก.ย. 62
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้นเหตุของไข้เลือดออก 25626030 ก.ย. 62
โครงการโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณื 25626130 ก.ย. 62
กำจัดผักตบชวาคล่องน้ำร้อน 6215024 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS6915 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลน้ำร้อน ประจำปี 25622915 เม.ย. 62
ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อน ประจำปี พ.ศ.25601684 ธ.ค. 61
เทศบาลนครพัทลุงศึกษาดงานโรงเรียนบานไม่รู้โรย16012 พ.ย. 61
ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.256115717 ต.ค. 61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครู D.A.R.E ประเทศไทย)1899 ต.ค. 61
คู่มือ ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า1115 ต.ค. 61
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า742 ต.ค. 61
ที่ดิน ส.ป.ก.ห้ามซื้อขาย รู้ยัง!722 ต.ค. 61
ประชุมรับฟังการชี้แจงโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกรอกประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)7226 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB