เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวนนทวรรณ จงจิตร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

 • นายเทียน เรืองนาม

  รองนายกอบต.น้ำร้อน

 • นายนิยม ฉิมมา

  รองนายกอบต.น้ำร้อน

 • นางพิมใจ พรหมมา

  เลขานุการนายกอบต.น้ำร้อน0.01s. 0.50MB