เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 15 ต.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (1)-หน้า-1-26.pdf6.96 MB
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (1)-หน้า-27-58.pdf9.02 MB
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (2)-หน้า-1-30.pdf8.59 MB
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (2)-หน้า-31-60.pdf8.54 MB
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (2)-หน้า-61-84.pdf7.29 MB
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (2)-หน้า-85-108.pdf7.34 MB
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (2)-หน้า-109-120.pdf3.52 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.02s. 0.50MB