เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติรายจายจ่ายประจำปี

วันที่ 29 มี.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25612.02 MB
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560951.21 KB
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25622.24 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.02s. 0.50MB