เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 25 มี.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf264.52 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.01s. 0.50MB