นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 56,512 คน

แผนงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ค. 63แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Continuity Management Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
4 พ.ย. 62แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ( Risk Management ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
1 ส.ค. 55คำแถลงนโยบายของนางสาวนนทวรรณ จงจิตร  แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา