นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 40,994 คน

แผนงานอื่นๆ

แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Continuity Management Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3 กรกฎาคม 2563 74 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Continuity Management Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อดำเนินงานในสภาวะวิกฤต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ของงองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนทราบโดยทั่วกัน 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารคว-หน้า-1-17.pdf5.90 MB ดาวน์โหลด
แผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารคว-หน้า-18-37.pdf7.64 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา