นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 257 คน

เยี่ยมชม 40,949 คน

แผนแม่บทสารสนเทศ

แผ่นแม่บทสาระสนเทศ (IT Master Plan)

4 มกราคม 2559 428 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ปก2.34 MB ดาวน์โหลด
แผนแม่บทสารสนเทศ (พ.ศ.2558-2562)295.94 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา