นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 278 คน

เยี่ยมชม 22,607 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

4 ธันวาคม 2563 32 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.55.00 KB ดาวน์โหลด
.119.91 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา