นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 20,017 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

9 ธันวาคม 2563 26 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.55.18 KB ดาวน์โหลด
.55.20 KB ดาวน์โหลด
.55.63 KB ดาวน์โหลด
.55.26 KB ดาวน์โหลด
.114.24 KB ดาวน์โหลด
.115.76 KB ดาวน์โหลด
.119.91 KB ดาวน์โหลด
.117.75 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา