นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 380 คน

เยี่ยมชม 22,667 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา

16 ธันวาคม 2563 31 ครั้ง จิราภรณ์ อุปการ์ แชร์  

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
.55.61 KB ดาวน์โหลด
.55.60 KB ดาวน์โหลด
.55.23 KB ดาวน์โหลด
.55.79 KB ดาวน์โหลด
.55.69 KB ดาวน์โหลด
.116.79 KB ดาวน์โหลด
.122.91 KB ดาวน์โหลด
.138.76 KB ดาวน์โหลด
.122.56 KB ดาวน์โหลด
.120.60 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา